قوانینآپلودسنتر هکدکنسولز حق دارد در هر زمان تصاویر و فايل هايی که با موضوعات زير آپلود شده باشند را

بدون اخطار و اطلاع از سیستم حذف و همچنين دسترسی کاربر مورد نظر را مسدود نماید.


تصاویر یا فايل هايی که :

1- حقوق مولف آنرا نقض ميکنند

2- مربوط به مسائل جنسی و از این قبیل باشند

3- مربوط به خصومتهای شخصی و يا قومی باشند

4- از نظر مدیریت هکد کنسولز مناسب شناخته نشوند

5- به هر نحو قوانين دولت جمهوری اسلامی ايران را نقض می کنند

* مسئوليت محتوای فایلهای آپلود شده با منتشر کننده آن است و هکد کنسولز هیچگونه مسئوليتی نسبت به آن ندارد.


* توجه: عضویت در حالت غیر فعال است و در حال حاضر به صورت شخصی استفاده می شود


با تشکر

queue